ZABEZPIECZENIE KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Wszystkie banki i inne instytucje finansowe, udzielające kredytów samochodowych, zabezpieczają swoje interesy poprzez wprowadzenie zabezpieczenia tego kredytu. Wyróżniamy dwa podstawowe zabezpieczenia: zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zastaw rejestrowy polega na tym, że umieszcza się wpis w krajowym rejestrze zastawów. Informacja o tym fakcie umieszczana jest również w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W sytuacji, gdyby klient przestał spłacać raty kredytu, to instytucja finansująca może zająć przedmiot zastawu, a potem sprzedać go i w ten sposób odzyskać pożyczone pieniądze.

Drugą metodą zabezpieczania, którą preferują instytucje finansujące, specjalizujące się w kredytowaniu zakupu samochodów, jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym wypadku finansujący staje się współwłaścicielem samochodu w 49 proc. Dzięki udziałowi we własności samochodu, finansujący może lepiej zabezpieczyć swoje interesy. w tym przypadku karta pojazdu pozostaje u finansującego (bez niej nie można e sprzedać samochodu). Jeśli klient potrzebuje karty pojazdu, może ją od finansującego na krótko wypożyczyć.