Cel i specyfikacja ubezpieczenia kredytu

Coraz częściej zdarza się, że banki wprowadzają na kredytobiorców obowiązek, który nosi nazwę ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Kredyt zaciągany w banku coraz częściej musi ubezpieczony, co gwarantuje bankowi spłatę tego kredytu, a zarazem jest swoistą formą zabezpieczenia dłużnika. Na czym jednak dokładnie polega ubezpieczenie kredytu, jaki jest jego sens oraz jakie są koszty i korzyści takiego ubezpieczenia, zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela, jakim jest bank?

Wskazać należy, że ubezpieczenia nie dotyczy jedynie kredytu. Ubezpieczenie kredytu jest jedynie jednym z rodzajów ubezpieczeń produktów bankowych. Obok ubezpieczeń kredytów dość popularne stały się ostatnio ubezpieczenia kart debetowych, które zabezpieczają posiadaczy kart przed nieautoryzowanym użyciem karty i wypłatą gotówki. Nie zawsze klient banku spotyka się z sytuacją przymusowego ubezpieczenia kredytu. Dość często zdarza się, że banki zachęcają, ale nie narzucają konieczności wykupienia ubezpieczenia kredytu. Sytuacja oczywiście zależy od klienta. Jeśli bank ma do czynienia z klientem zamożnym, to rzeczą oczywistą jest, że nie obawia się za bardzo o spłatę kredytu, a co za tym idzie nie narzuca on ubezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie kredytu będzie jednak wymagane w sytuacji, gdy klient pochodzi z mało zamożnego sektora rynku i zaciąga kredyt o dużej wartości. W takiej sytuacji bank najpewniej zobliguje kredytobiorcę do wykupu ubezpieczenia. Ubezpieczenie kredytu, jak każde ubezpieczenie niesie ze sobą konieczność dokonywania cyklicznych opłat za to ubezpieczenie. Opłaty stają się kosztami kredytobiorcy i są doliczane do jego raty kredytowej. Ubezpieczenie kredytu jest zatem kosztem kredytobiorcy, który podwyższa ratę kredytową. Koszt ubezpieczenia kredytu oscyluje zazwyczaj w granicach 0,05 do 0,7 procent. Jest to dość duża rozpiętość, dlatego warto się dobrze zastanowić nad wyborem odpowiedniej propozycji ubezpieczenia, by nie stało się ono dla nas nazbyt uciążliwe.